Miles Krajewski smiling
Team USAPara Badminton

Miles Krajewski

Qualified | Paris 2024

Miles Krajewski competing in Para badminton
Mark Reis

news from athlete's sport

Athlete Bio

Miles Krajewski competing in Para badminton
Mark Reis

Height

4'3"

Age

18

Hometown

Yankton, SD

classification: SH6

Loading...

The Best of Miles Krajewski

7 photos